by

Πρόγραμμα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

"Αλεξανδρούπολη: η ιστορία της πόλης και της περιοχής της"


15-17 Οκτωβρίου 2021

Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης 

(Β. Αλεξάνδρου & Σουλίου 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 (πρωί)


09.30-10.00: Εγγραφές


Α΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης».
Προεδρείο: Ελεονώρα Ναξίδου - Δημοσθένης Στρατηγόπουλος


Η Θράκη στη βυζαντινή & οθωμανική εποχή


10.00-10.20: Θεοφάνης Δρακόπουλος, «Μαγικές Πρακτικές στην Θράκη κατά τον ΙΑ΄ αι. στο έργο “Περί ενεργείας δαιμόνων διάλογος” του Μιχαήλ Ψελλού»
10.20-10.40: Αγγελική Δεληκάρη, «Η διαμόρφωση της πολιτικής και εκκλησιαστικής κατάστασης στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο των βυζαντινοβουλγαρικών σχέσεων κατά τον 14ο αιώνα»
10.40-11.00: Πολύμνια Κατσώνη, «Από την Αίνο στην Αλεξανδρούπολη»
11.00-11.20: Γεώργιος Χαριζάνης, «Τραϊανούπολη-Μάκρη-Βήρα-Αίνος. Ο βυζαντινός περίγυρος της νεοελληνικής Αλεξανδρούπολης»
11.20-11.40: Συζήτηση
11.40-12.00: Διάλειμμα-καφές

 

Β΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης».
Προεδρείο: Πολύμνια Κατσώνη - Γεώργιος Χαριζάνης


12.00-12.20: Ιωάννης Κιορίδης, «Η Θράκη στο Καταλανικό χρονικό του Ραμόν Μουντανέρ (α΄ μισό του 14ου αι.)»
12.20-12.40: Γεώργιος Τσούτσος, «Όψεις της εξάπλωσης του Ισλάμ στη Θράκη (13ος-15ος αι.)»
12.40-13.00: Δημήτρης Λούπης, «Η ανασύσταση του εμπορικού δικτύου της Εγνατίας Οδού από τους πρώτους Οθωμανούς. Το καραβάν-σαράι (Χάνα) του Εβρενός στην Τραϊανούπολη»
13.00-13.20: Συζήτηση

 

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 (απόγευμα)


Επίσημη έναρξη του συνεδρίου
17.30-18.00: Εγγραφές
18.00-19.00: Χαιρετισμοί

Γ΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης».
Προεδρείο: Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος - Νικόλαος Πινάτζης


Οι απαρχές της πόλης


19.00-19.20: Μαρία Βραχιονίδου, «Το τοπωνύμιο Δεδέαγατς και οι παραδόσεις για ιερά δέντρα»
19.20-19.40: Veli Aydin, «Dedeagac (Aleksandroupolis): A new port city in the Thrace in the last quarter of the 19th century»
19.40-20.00: Γεώργιος Κουτζακιώτης, «Η ρωσική κατοχή του Δεδέαγατς (1878): με βάση τις πληροφορίες του προξενικού πράκτορα της Γαλλίας J. Sapet»
20.00-20.20: Ιωάννης Μπακιρτζής, «Μετὰ πολλῆς τάξεως διεξήχθησαν τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν αἱ ἐκλογαὶ τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος, […] – Ελληνική εξωτερική πολιτική και ζητήματα της Ρωμέικης κοινότητας του Δεδέαγατς (1889-1890)»
20.20-20.40: Συζήτηση

 

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021 (πρωί)


Δ΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης».
Προεδρείο: Βασιλική Θεοδώρου - Θανάσης Κούγκουλος


Οι απαρχές της πόλης


10.00-10.20: Θεόδωρος Κυρκούδης, «Η Αλεξανδρούπολη του 19ου αιώνα. Μια νέα πόλη με νοσηρό περιβάλλον»
10.20-10.40: Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά, «Η δημιουργία της πόλης Δεδέαγατς ως επιχειρηματικός και πολεοδομικός νεωτερισμός»
10.40-11.00: Noëlle Hanegreefs, «Τhe letters of a missionary in Alexandroupolis»
11.00-11.20: Χρύσα Κουλιάκη, «Η εβραϊκή παρουσία στην “αλίμενον [ταύτην] γωνίαν της Θράκης”, Ντεντέ-Αγάτς- Αλεξανδρούπολη (1870-1965)»
11.20-11.40: Συζήτηση
11.40-12.00: Διάλειμμα-Καφές

 

Ε΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης»
Προεδρείο: Σούλα Οικονομίδου - Διαμαντής Τριαντάφυλλος


Προσωπικότητες και πρόσωπα της πόλης


12.00-12.20: Μανόλης Βαρβούνης, «Η συμβολή της Ελένης Φιλιππίδου στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης»
12.20-12.40: Μαρία Καραβασίλη, «Ο βίος και το έργο του Μιλτιάδη Αλτιναλμάζη»
12.40-13.00: Ελπινίκη Ταστάνη, «Ε. Π. Παπανούτσος: Από το Διδασκαλείο Μυτιλήνης (1931-1934) στη Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης (1934-1936)»
13.00-13.20: Γεωργία Χαριτίδου, «Ο κορυφαίος Πόντιος λόγιος Γεώργιος Κανδηλάπτης-Κάνις (1881-1971) και η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών»
13.20-13.40: Συζήτηση

 

Στ΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αρμονία»
Προεδρείο: Veli Aydin - Μαρία Βραχιονίδου


Κοινωνικός βίος και πολιτιστικός βίος


12.00-12.20: Μανόλης Σέργης, «Λαογραφική θεώρηση του σύγχρονου “πολιτισμού της ελιάς” στη Θράκη, με σημείο αναφοράς το ελαιοτριβείο “Κύκλωπας” στη Μάκρη Αλεξανδρουπόλεως. Συμβολή στη μελέτη της σύγχρονης οικονομίας της πόλης, του “κόσμου της εργασίας” και της διαχείρισης μιας οικογενειακής επιχείρησης την εποχή της οικονομικής κρίσης»
12.20-12.40: Μαρία Βεργέτη, «Πολιτισμικό τοπίο και Ιστορία: Ένα πέτρινο σχολείο, ένα στρατόπεδο, ένα μνημείο μιλούν για την πορεία των Ελλήνων από τον Πόντο τα τελευταία 100 χρόνια στην Αλεξανδρούπολη»
12.40-13.00: Αθανάσιος Τρικούπης, «Ο Τεκτονισμός στην Αλεξανδρούπολη»
13.00-13.20: Θανάσης Κούγκουλος, «Λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της Αλεξανδρούπολης»
13.20-13.40: Συζήτηση

 

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021 (απόγευμα)


Ζ΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης».
Προεδρείο: Μαρία Βεργέτη - Μανόλης Σέργης

 

Πολιτικός βίος


17.30-17.50: Λεωνίδας Μοίρας, «Οι θεωρήσεις του οθωμανικού τύπου απέναντι στο ζήτημα της ελληνικής κατοχής και της παραχώρησης του Δεδέαγατς στους Βουλγάρους μετά από την υπογραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου»
17.50-18.10: Βλάσης Βλασίδης- Δήμητρα Πατρωνίδου, «Η βουλγαρική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη κατά την περίοδο 1912-1918: μια πρώτη προσέγγιση μέσα από τα βουλγαρικά κρατικά αρχεία»
18.10-18.30: Δήμητρα Πατρωνίδου - Βλάσης Βλασίδης, «Επίθεση ή άμυνα. Ο βουλγαρικός στρατός στη Θράκη κατά την περίοδο 1915-1918»
18.30-18.50: Bernard Lory, «The bombardment of Alexandroupolis by the Anglo-French fleet in 1915»
18.50-19.10: Συζήτηση
19.10-19.30: Διάλειμμα-Καφές

 

Η΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης».
Προεδρείο: Σαπφώ Αγγελούδη-Ζαρκάδα - Ιωάννης Μπακιρτζής


Πολιτικός και κοινωνικός βίος


19.30-19.50: Βασιλική Φίλιου, «Η εγκατάσταση των προσφύγων στην περιφέρεια της Αλεξανδρούπολης το 1923, σύμφωνα με το αρχείο της Κοινωνίας των Εθνών»
19.50-20.10: Βασίλης Ριτζαλέος, «Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Αλεξανδρούπολης κατά τη βουλγαρική κατοχή, 1941-1944»
20.10-20.30: Μαρίνα Μπάντιου, «Οι διαστάσεις του εμφυλίου πολέμου στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης»
20.30-20.50: Βασιλική Θεοδώρου, «Η πόλη σε κίνδυνο: η ‘πολιτικοποίηση της πρόνοιας’ και η συγκρότηση των κοινωνικών δικτύων στη μεταπολεμική Αλεξανδρούπολη (1945-1950)»
20.50-21.10: Συζήτηση

 

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021


Θ΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης».
Πρόεδρος: Γεώργιος Τσιγάρας - Δημήτριος Μάτσας


Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία


10.30-10.50: Δόμνα Τερζοπούλου, «Το αρχαιολογικό μουσείο της Αλεξανδρούπολης»
10.50-11.10: Χρύσα Καραδήμα, «Οι αρχαιολογικές έρευνες στον Δορίσκο και τον τάφο της Ιτέας. Έρευνα και προοπτικές ανάδειξης»
11.10-11.30: Χρυσαφένια Παρδαλίδου, «Οι Θράκες στην Αρχαία Ζώνη. Μαρτυρίες των ανασκαφικών ευρημάτων»
11.30-11.50: Διαμαντής Τριαντάφυλλος, «Ο τύμβος δυο ιατρών του ρωμαϊκού στρατού στην περιοχή της Τραϊανούπολης»
11.50-12.10: Σαπφώ Αγγελούδη-Ζαρκάδα, «Ο ναός του Αγ. Νικολάου Αλεξανδρούπολης. Διερεύνηση του “φανταστικού” του ρυθμού»
12.10-12.30: Συζήτηση
12.30-13.00: Συμπεράσματα του συνεδρίου: Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος, Βασιλική Θεοδώρου, Γεώργιος Τσιγάρας, Διαμαντής Τριαντάφυλλος

 

 

 Οι συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα "Αλέξανδρος Κρήτης" θα μεταδοθούν διαδικτυακά μέσω της σελίδας τους συνεδρίου στο facebook  

 https://www.facebook.com/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-15-17102021-107460778339809
και πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο

https://fb.me/e/RVqfL4z9

 Η Στ' συνεδρία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα "Αρμονία" θα μεταδοθεί μέσω της σελίδας του Ιστορικού Μουσείου στο Facebook https://www.facebook.com/ismoalex το Σάββατο, 16/10/2021 στις 12:00.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο φουαγιέ του Νομαρχείου θα λειτουργήσει έκθεση αρχειακού υλικού του Τμήματος Γ.Α.Κ. Έβρου, με τίτλο «Η πόλη θυμάται… Μνήμες τοπικής ιστορίας μέσα από τις αρχειακές συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους».

Θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται από τη νομοθεσία λόγω COVID-19.

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ